Fængselslærer til Aarhus Arrest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel og hjælpe med at give indsatte en mulighed for at klare sig senere i livet uden kriminalitet, så læs videre:

Vi søger en fængselslærer som kan undervise i FVU og AVU matematik fra 1. april 2024 med 4 ugentlige lektioner, som ligger om tirsdagen

Om jobbet
Der undervises typisk i små hold af 4 elever.

Eleverne er primært arrestanter, så deres opholdstid i fængslet varierer fra få dage til flere år. Der kan, bl.a. derfor, være stor udskiftning på holdene, og vi manøvrerer generelt i en meget omskiftelig hverdag.

Jobbet kræver en høj grad af selvstændighed og evne for at kunne planlægge egen arbejdsdag med begrænsede undervisningsmidler og kun en meget begrænset adgang til IT-understøttelse i undervisningen.

Du vil indgå i et samarbejdende team med anden lærerkolleger. Der arbejdets tværfagligt med de øvrige faggrupper i fængslet, som består af fængselsbetjente, værkmestre, misbrugsbehandlere, socialrådgivere mm.

Om dig
Du kan undervise i grundfag på 9. og 10. klasses grundskoleniveau og gerne efter loven om forberedende voksenundervisning (FVU) og AVU.
Det er en forudsætning, at du er professions-uddannet /seminarieuddannet lærer.
Jobbet som fængselslærer kræver, at du står solidt i din faglighed. Du skal have lyst til at undervise vores klienter, der ofte har mistet troen på egen kunnen på det boglige område. En del i vores målgruppe har forladt grundskolen allerede på mellemtrinnet, og du skal derfor spænde bredt i din undervisning og udvise stor rummelighed, både fagligt og menneskeligt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at have kendskab til undervisning af marginaliserede målgrupper.

Vi tilbyder
En arbejdsplads, hvor højt humør og glade kollegaer vægtes højt, og hvor der aldrig er to dage, der er ens. En arbejdsplads hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre, og kan gå stolte hjem efter endt arbejde.

Aarhus Arrest har fået tildelt flere parkeringspladser, og der er derfor nu bedre mulighed for at parkere i forbindelse med tjeneste.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisation af 2010. Du vil derudover været omfattet af Ny Løn.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. april 2024.

Stillingen er en timebaseret med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 7,4 timer.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Primært tjenestested er Institution Østjylland, Aarhus Arrest, Christiansgade 1, 8000 Aarhus C.

Hvem er vi
Aarhus Arrest har plads til 67 indsatte, hvoraf størstedelen er varetægtsfængslede, som endnu ikke har modtaget dom. Arresthuset kan også huse indsatte, som afsoner en kortere straf. Arresthuset beskæftiger omkring 50 medarbejdere.

Vi er et arresthus, som har stor fokus på trivsel og søger derfor fængselsbetjente, som er parat til at indgå i et tæt samarbejde med hele personalegruppen, ledelsen og andre samarbejdspartnere. Aarhus Arrest blev i 2017 omklassificeret til sikkerhedsklasse 2, hvorfor der er stor fokus på sikkerhed og ulovlig kommunikation.

Du søger stillingen via linket ”søg stilling”
Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse skal være modtaget senest 14. marts 2024 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter denne dato.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billede-identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte enhedsleder Vivianne 72551878 eller lærer Karen 72558705.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden http://www.kriminalforsorgen.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (7-8 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Arrest, Christiansgade , 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004474

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet