Udbudskonsulent til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du engageret, fleksibel og driftig, og er du i stand til at omsætte din juridiske viden til brugbare, faglige løsninger, som kan anvendes i praksis til gavn for borgerne? Vil du indgå i arbejdet med kontraktindgåelse, indkøb og udbud af opkvalificeringsforløb og tilbud til en bred gruppe af borgere på beskæftigelsesområdet og samtidig betjene det strategiske beslutningsniveau? Så er jobbet måske noget for dig.

Fagligt Sekretariat består af fire kontorer, der samarbejder tæt ud fra den fælles kerneopgave, som er at understøtte og udvikle social- og beskæftigelsesområdet. Fagligt Sekretariat er én af fire stabe i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). 

Se organisationsdiagram for Fagligt Sekretariat her og for MSB her .

Kontoret Kvalitet og Jura, som er et af de fire kontorer i Fagligt Sekretariat, søger en udbudskonsulent til en fast stilling med tiltræden den 1. maj 2024. Udover selve udbudsopgaven løser kontoret en lang række strategiske og driftsunderstøttende opgaver for det politiske niveau og ledelsen både centralt og decentralt i MSB. Kontoret har en tværgående arbejdsform, som betyder, at du vil få en bred berøringsflade med ledere og kollegaer i hele organisationen. Medarbejdere på tværs af kontorerne i Fagligt Sekretariat er koblet på matrix organiseringer, hvor man henter en del af sin faglige opkobling og tværgående samarbejde i opgavevaretagelsen. Desuden vil du indgå i teamet Udbud og Kontrakter.

Det er et spændende og omskifteligt miljø, hvor der er fokus på at finde fleksible og brugbare løsninger.

Dine opgaver:
Du får, sammen med en kollega, ansvaret for at indgå aftaler med en række eksterne leverandører, der støtter op om kommunens ambitiøse dagsorden om, at flere personer skal i job eller uddannelse. Du vil indgå i teamarbejde, men du vil være den primære ansvarlige for udbudsprocesserne. Arbejdsopgaverne omkring udbudsprocesserne omfatter bl.a. markedsafdækninger, udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og kontrakter, leverandørforhandlinger i samarbejde med driften og overordnet sikre, at udbuddet og den efterfølgende kontraktindgåelse går hånd i hånd. Du vil ligeledes få ansvaret for at booste brugen af sociale klausuler og til at kvalificere kontrakter og aftaleindgåelser bredt i sekretariatet.  

Din profil:
Vi søger en kollega, som har gode juridiske og analytiske evner, samtidig med, at du er imødekommende, nysgerrig og løsningsorienteret. Du kan arbejde selvstændigt og med sikker hånd koble de udbudsretlige principper til den praktiske gennemførelse af en udbudsproces. Derudover trives du i en udadvendt rolle, hvor du kommer til at inddrage og samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere både internt og eksternt i kommunen og påtage dig ansvaret for at drive processen i mål. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med udbudsområdet, ligesom det også vil være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation.

Derfor skal du vælge os:
Du vil komme til at sætte dit præg på en spændende arbejdsplads, og få stor inspiration fra kollegaer og projekter, og bistå driftsområderne med proces og udbudsprocesser, som sikrer solide samarbejdsaftaler til gavn for leverandører og borgere. 

Kvalitet og Jura består af ca. 23 medarbejdere i alle aldre, hovedparten med samfundsvidenskabelig/juridisk og socialfaglig baggrund. Der er et godt socialt sammenhold i kontoret, og i Fagligt Sekretariat generelt, der er kendetegnet ved et uformelt og rart arbejdsmiljø, hvor der er humor og højt til loftet. Vi er ambitiøse og fleksible med et stærkt fagligt miljø, hvor sparring og samarbejde er en vigtig del af opgaveløsningen.

Vi har ofte nok at se til og kender sjældent dagens fulde program. Vi lægger derfor også vægt på at hjælpe hinanden – både i kontoret og på tværs af Fagligt Sekretariat.

I Fagligt Sekretariat vægter vi højt, at medarbejderne har rum til og mulighed for udvikling af kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2024. 

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Arbejdsstedet er Jægergården, Værkmestergade 15B, Aarhus C. 

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Jesper Bork på telefon 29 20 38 90. 

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning, cv og relevante eksamenspapirer. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er mandag 18. marts 2024 kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 12.  

Om Sociale Forhold og Beskæftigelse
I Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) understøtter vi det gode liv for borgerne. Det gør vi gennem social- og beskæftigelsesfaglige indsatser, der ruster borgerne til at mestre deres eget liv og skabe sig en aktiv tilværelse på egne præmisser. MSB er en enhedsforvaltning med seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne - men hvor vi samarbejder på tværs.

Driftsområderne understøttes af fire stabe i forhold til økonomi, digitalisering, faglig rådgivning og udvikling, personalejura, arbejdsmiljø, organisations- og ledelsesudvikling, kommunikation og ledelsesbetjening mv. Fagligt Sekretariat er den ene af de fire stabe. 

Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge. Sociale Forhold og Beskæftigelse er også ansvarlig for tilbud til ledige og borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere. 

   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

18-03-2024 12:00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003663

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet