Bliv en del af Plejehjemmet Augustenborggade - Skab hjem og fællesskab i Aarhus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ny forstander til Plejehjemmet Augustenborggade – en hyggelig lille perle

På Plejehjemmet Augustenborggade er der højt til loftet, og her emmer af hjertevarme, mangfoldighed, fællesskab og medborgerskab. Beliggende i skønne omgivelser – i et smørhul i det centrale Aarhus, brænder vi for at skabe og styrke oplevelsen af hjem for vores beboere. Vi er stolte af vores høje faglighed og vores tværfaglige samarbejde, som bygger på forståelse for hinandens professioner og respekt for hinandens kompetencer.  

For nyligt har vi udviklet en ny vision for plejehjemmet, som tilsiger, at vi gør samarbejde til sammenhold, og nu søger vi en ny forstander, som vil understøtte dette samt drifte og sætte retning for Plejehjemmet Augustenborggade. Byens (efter vores mening) dejligste plejehjem. Kunne det være dig? 

Det kunne det måske - prøv at læse med her…  

Du skal søge stillingen som forstander hos os, fordi: 

 • Du leder tillidsbaseret og ser en værdi i at dyrke frihed under ansvar 
 • Du kan holde overblikket – selv når opgaverne er mange og forskelligartede – og evner at tænke det næste skridt frem 
 • Du har lyst til at tage ansvar for at skabe en god hverdag for beboere og medarbejder på Plejehjemmet Augustenborggade – og ser et stærkt fagligt samarbejde som en forudsætning herfor 
 • Du er åben, rummelig og har en inddragende ledelsesstil – og sætter pris på god humor 
 • Du ser plejehjemmet som én stor helhed og ser en værdi i at inddrage familie og venner i hverdagen  
 • Du holder af at lære fra dig og agere faglig sparringspartner  
 • Du kan ikke lade være med at deltage i eftermiddagskaffen sammen med beboerne i dagligstuen med jævne mellemrum, fordi du der lærer både dem og dine medarbejdere endnu bedre at kende 
 • Du ser en værdi i at understøtte individuel udvikling og betragter det som en investering henimod at styrke det kollektive faglige niveau og samtidig indfri individuelle ambitioner 

Hvis du ser dig selv ind i ovenstående og har mod på – sammen med Signe, der er viceforstander – at tage ansvar for den økonomiske drift og tage det ledelsesmæssige ansvar for et tværfagligt team af kompetente medarbejdere – så lad os høre fra dig. 

Signe løser for nuværende som udgangspunkt opgaver relateret til vagtplanlægning og øvrige administrative opgaver samt har ansvar for afløsergruppen. Vi leder med dette opslag efter den rette forstander til at supplere og indgå i det samarbejde. Et samarbejde som selvfølgelig tilpasses det konkrete fremtidige lederteam.   

Et kig ind i din hverdag som forstander på Plejehjemmet Augustenborggade 

Din hverdag som forstander vil være alsidig og præget af mange forskellige opgaver. 

Forestil dig, at det er mandag morgen, og du møder ind på Plejehjemmet Augustenborggade. Du begynder dagen med at gå en runde; klapper vores plejehjemshund og siger godmorgen til både medarbejdere og beboere. Dine medarbejdere er allerede i gang med at drøfte de vigtigste opgaver, og du understøtter dem i at sætte en klar retning for dagen, så I alle er klar til at tage fat i dagens mange forskellige opgaver. I går i gang med dagens arbejde, og du går videre til et møde med en af plejehjemsforvaltningens kvalitetsudviklere. I skal sammen drøfte de næste skridt i forhold til arbejdet med forskellige forbedringstiltag, fx triagering og den digitale UTH-løsning. 

Dit næste møde er med plejehjemmets TRIO, hvor du gerne vil have inspiration til opfølgning på sidste uges økonomimøde, og I skal gennemgå jeres handleplan ift. at minimere forbruget af vikarer. Dialogen foregår med sigte på god trivsel, og det er et insisterende nedslag i dit kontinuerlige arbejde med det gode arbejdsmiljø.  

Om eftermiddagen har I personalemøde, hvor I skal drøfte resultaterne af den trivselsmåling, medarbejderne har svaret på tidligere på måneden. Du vægter som altid fokus på de gode relationer og den konstruktive og inkluderende dialog samt at fremme en kultur, hvor sammenhold og fællesskab dyrkes. I har også et punkt på, hvor I skal drøfte, hvordan I kreativt understøtter sociale aktiviteter og fællesskabet imellem beboerne – altid med udgangspunkt i beboernes ønsker for en god hverdag. På personalemødet skal du afslutningsvist orientere om og motivere medarbejderne omkring det kompetenceudviklingsprojekt, I opstarter inden længe; nemlig personcentreret omsorg. 

Herudover går dagen med forskelligartede opgaver – herunder et møde med pårørende samt mere akutte ledelsesmæssige opgaver, telefonopkald samt tilstedeværelse sammen med beboere og medarbejdere. Din dør står åben, og medarbejderne kommer gerne ind. Du slutter din dag af med at planlægge ugen, så du får mødt så mange medarbejdere og beboere som muligt. 

Hvis du vil høre en forstander og en plejehjemschef fortælle, så klik ind på linket her: 
Bliv forstander i Aarhus Kommune - YouTube 

Kandidatens profil

Stillingen som forstander forudsætter som udgangspunkt en sundhedsfaglig eller en social- og sundhedsfaglig uddannelse, gerne en sygeplejerske med faglig viden og erfaring fra relevant fagområde. Erfaring med ledelsesopgaver og/eller gennemført lederuddannelse er en fordel at have med i bagagen, men ikke et krav. 

Som forstander på Augustenborggade er det vigtigt, at du har evnerne til at sætte en klar retning, tage teten og få alle med på en motiverende facon. Du skal evne at finde balancen mellem - på den ene side - at inddrage og involvere medarbejderne; og - på den anden side - træde i karakter og hvile i, at det er dig som forstander, der i sidste ende tager ansvaret og beslutningerne.  

Vi lægger vægt på: 

 • At du står for, at et plejehjem er et hjem, hvor man lever det liv, man kan og gerne vil, og hvor familien er glade for at komme – og lige sådan trygge ved at tage afsted igen
 • At du er empatisk og har stærke relationelle og kommunikative kompetencer og bruger dem aktivt i samarbejdet med og omkring beboerne samt deres pårørende 
 • At du er en tydelig og synlig leder, der lægger sig i selen for at vise en klar retning, og som prioriterer både at være i huset – også morgen og aften; selvfølgelig i en sund balance 
 • At du brænder for fællesskabet og det gode sammenhold, hvor alle bidrager og har en stemme. Du møder medarbejderne med tillid og ønsker at fremme en kultur med psykologisk tryghed
 • At du stiller dig til rådighed som en, man kan spille bold op ad og giver ved behov en hånd med i plejen 
 • At du vil ledelsesfælleskabet, kan arbejde selvstændigt og tager fat i opgaverne, uanset om det er kompetenceudvikling, kvalitet, tilsyn, økonomi eller kontakt med pårørende, der står først for
 • At du altid overvejer den bedste dialog og trives med en meget stor berøringsflade og ser både medarbejdere, beboere, pårørende og lederkollegaer som vigtige medspillere
 • At du står sikkert i din faglighed og håndterer en uforudsigelig hverdag og komplekse situationer med ro og overblik, og at du prioriterer den gode balance mellem drifts- og udviklingsopgaver

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt 1. september 2024 

Lønnen er pt.:

Kr. 586.142 årligt, hvis du har en faglig baggrund som ergo- eller fysioterapeut.   

Kr. 592.475 årligt, hvis du har en faglige baggrund som sygeplejerske, og   

Kr. 586.153 årligt, hvis du har anden faglig baggrund.  

For alle lønninger gælder at de er excl. pension.  

Endelig lønfastsættelse sker efter aftale med den aftaleberettigede faglige organisation på baggrund af ansøgerens kvalifikationer. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Overenskomsten for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v. eller Overenskomsten for ledere og mellemledere på ældre- og sundhedsområdet m.v., samt den forhåndsaftale Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, har indgået med DSR-lederforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og FOA-Århus. 

 
Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Plejehjemschef Gitte Krogh på tlf. 51 57 59 17 eller gkr@aarhus.dk 

Du er også meget velkommen til at kontakte Signe på telefon tlf. 24 44 62 01. Signe viser gerne plejehjemmet frem og giver en kop kaffe. 

Ansøgning:

Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 Vi forventer at afvikle jobsamtaler:

- 1. samtale: 26. juni 2024

- 2. samtale: 3. juli 2024

I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger 

 I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

 Vores strategi  De fem ledetråde  giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger – med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  Lederjob (aarhus.dk)

Som ny leder bliver du mødt af et obligatorisk onboardingsprogram, og vi lægger vægt på, at alle vores ledere løbende kompetenceudvikler sig Derfor har vi både in house lederuddannelse, og der er mulighed for at tage lederuddannelsen ”Diplomuddannelse i ledelse” over en årrække.

 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af yllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os, Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Augustenborggade 27, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065249

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet